Prouder. De site voor trotse ouders, die vals beschuldigd zijn
en voor opa's en oma's, broers, zussen en vrienden die er ook last van hebben dat dit in Nederland kan.

Het aangekondigde onderzoek van de Ombudsman en de Kinderombudsman is afgerond en ligt hier ter inzage. In dit rapport staan diverse aanbevelingen genoemd. Omdat valse beschuldigingen vaak een onderdeel van een (aanstaande) vechtscheiding hebben wij dit rapport met enthousiasme afgewacht. Een aantal van de conclusies zijn zeer herkenbaar en sluiten naadloos aan bij de door ons al eerder aangedragen oplossingen.

"Bureau Jeugdzorg komt meestal pas in beeld in situaties die ernstig geëscaleerd zijn. De dynamiek bij hevige conflicten tussen de ouders stelt extra hoge eisen aan de professionaliteit van de Bureaus Jeugdzorg en de rechter. Verbeteringen in de bestaande praktijk hebben als kern een krachtige, gespecialiseerde benadering vanuit Bureau Jeugdzorg, leren van elkaars succesvolle werkwijzen, hanteren van kwaliteitskaders en toezicht daarop."

"Daarom is het noodzakelijk dat de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg zich gaan bezinnen op de effectiviteit van de ondertoezichtstelling en met de verantwoordelijke bewindspersoon mogelijkheden verkennen om al in een eerder stadium hulp te bieden."

Ditzijn slechts twee aanbevelingen die wij van harte ondersteunen. Wij verwijzen graag naar onze missie en visie voor nog aanbevelingen. En nu maar hopen dat er snel veranderingen worden ingezet, die ook uitgerust worden met de nodige uitvoeringsmogelijkheden om een verandering te bewerkstelligen. Papieren tijgers hebben we al genoeg.

 

U vindt de perspublicatie en het rapport hier:

http://www.nationaleombudsman-nieuws.nl/nieuws/2012/andere-aanpak-bureau-jeugdzorg-en-rechters-nodig

 

www.prouder.nl©

Reacties

Voorkomen kan niet, de schade beperken wel.

 • een parlementair onderzoek / enquette naar de werking van jeugdzorg in het algemeen en de houding van jeugdzorg en ingezette middelen in een scheidingszaak in het bijzonder
 • een parlementair onderzoek / enquette naar de rol van blijf-van-mijn-lijf-huizen tijdens een moeizaam verlopende omgang en scheiding
 • verdere bijstelling en verduidelijking van de rol van de politie en de grenzen van het opereren tijdens een moeizaam verlopende omgangsregeling
 • duidelijke richtlijnen voor scheidingsprocedures en de inperking van inzet van pro-deo advocaten indien een ouder overgaat tot onjuiste beschuldigingen en zo de scheiding frustreert (aanzetten tot een vechtscheiding).
 • evaluatie van de samenwerking van de verschillende ketenpartners  en de informatiestromen van openbaar ministerie-politie-jeugdzorg-blijfhuizen.
 • uitrechercheren van aangiftes als mishandeling en misbruik in en rondom een moeizaam verlopende omgang door een speciaal team. Qua structuur,opzet en gedachtegoed vergelijkbaar met het LEBZ, bij voorkeur aangevuld met een psycholoog / psychiater.
 • screening aan de poort. Voor een aangifte of melding van misbruik, mishandeling opgenomen of vermeld wordt door een van voorgenoemde instanties (jeugdzorg, politie, blijf-van-mijn-lijf, etc) moet verplicht het nieuw te installeren team worden geconsulteerd.
 • onafhankelijke toetsingscommissie die (in de tussentijd) dossiers analyseert en evalueert. Bijstelling zonder interventie van hulpverlening. (Die zijn keurmeester van eigen vlees tot nu toe)
 • bij gebleken onjuiste beschuldiging is geen partner-alimentatie meer verplicht, kinder-alimentatie wordt gekoppeld aan de mate van uitvoer van en medewerking aan de omgangsregeling. 
 • bij een aantoonbaar onjuiste beschuldiging met als gevolg een gevangenissttraf / voorarrest voor de beschuldigde ouder wordt de beschuldigende ouder direct het ouderlijk gezag ontzegt gedurende een voorafvastgestelde periode.
 • verplichte inzet van forensische mediation bij zorgelijke ontwikkelingen met betrekking tot scheiding en omgang en een weigerachtige houding van een van de ouders richting mediation / begeleide omgang.

 

 

 

 

www.prouder.nl©

Reacties
Laatste tweets
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!

tweet
Categorieën
Google Analytics Alternative