Prouder. De site voor trotse ouders, die vals beschuldigd zijn
en voor opa's en oma's, broers, zussen en vrienden die er ook last van hebben dat dit in Nederland kan.

 

 

www.prouder.nl©

 

 

Reacties

PAS is een probleem van kinderen en moet daar opgelost worden.

Ja en nee. PAS (parental alienation syndrome / ouderverstoting) is een uiting van het onvermogen van een kind om om te gaan metee loyalitietsconflict door middel van de onterechte afwijzing, belastering of beschuldiging van een van de ouders. Dit leidt tot pijnlijk en sociaal onwenselijk gedrag waarbij het kind een van de ouders afwijst op basis van oneigenlijke gronden. In feite is het geen kind-eigen probleem maar een probleem op ouderniveau met vergaande consequenties op kindsniveau.

 

Heeft het dan zin om het kind te behandelen?

Ja, het is zeker zinvol. Het kind moet weerbaarder gemaakt worden zodat het kind beter zijn eigen grenzen kan vaststellen en beter voor zichzelf kan opkomen. Maar … als de behandeling niet breder gedragen wordt dan het kind dan lost het voor het kind niet veel op en bestaat zelfs het risico dat het kind binnen het eigen systeem (gezin / familie) in een isolement terechtkomt. Dat is een zeer onaantrekkelijk vooruitzicht voor een kind dat mogelijk nog afhankelijk is van dit systeem en de verstotende ouder.

 

Wat dan?

Trek de behandeling breder. Zorg dat de ouder die het verstotingsgedrag initieert of in stand houdt ook behandeld wordt. Betrek zo snel als mogelijk de verstoten ouder erbij eventueel door verplichte forensische mediation. Maar leg het probleem zo snel mogelijk terug waar het hoort: bij de ouder.

 

Zie ook onze aanbevelingen op de site over hoe te handelen na een valse beschuldiging.

Reacties

Het is de naam "prouder" geworden vanwege de samentrekking pr en ouder. Wij willen voor alle ouders staan die te maken krijgen met ouderverstoting: man zowel als vrouw. Sexe-neutraal. Omdat wij ouders belangrijk vinden voor een kind: moeder en vader. Want je kunt scheiden als partners maar nooit als ouders. Er is niet zoiets als een ex-vader of een ex-moeder.

Toch lijkt dit wel het streven van een hoop ouders na de scheiding: de enige ouder worden. Dat kan niet, dat mag niet.

Ook verwijst de naam prouder naar  de overtreffende trap van het engelstalige proud: trots. Want als je eenmaal vals beschuldigd bent is dat vaak het enige aan het einde van de rit wat je nog rest: je trots. De rest (kinderen, reputatie,  geld, vrienden) ben je vaak onderweg kwijtgeraakt. Dan heb je heel veel trots nodig om door te kunnen in het leven.... Altijd zal die smet aan je kleven, altijd weer zul je geconfronteerd worden met de vraag waarom je jouw kinderen niet mag zien en elke maand weer mag je geld over maken naar de rekening om jouw kinderen diejij niet mag zien te onderhouden. Moet je dat eens proberen een maand over te slaan......

 

www.prouder.nl©

 

Reacties

Omdat vals of onjuist beschuldigde ouders, vader en moeders dus, zich niet verenigen. We vechten of hebben allemaal onze eigen strijd gevochten. Niemand kon en wilde geloven dat het zo'n impact zou hebben op zijn of haar leven en dus vochten we in stilte door. En daarmee hebbn we ons eigen graf gegraven. 

Overal op het internet staan de hartverscheurende verhalen van de vele ouders die beschuldigd zijn en vastgelopen, vepletterd zijn in de langzaam maar zeker malende molens van ons systeem.

Prouder wil iedereen die het overkomen is, sympatisanten die ons steunen, opa's en oma's die toe moeten kijken naar dit onrecht een stem geven. Maar bovenal willen wij laten zien dat we met veel, heel veel mensen zijn.

 

EN DAT WE DIT ONRECHT NIET LANGER ACCEPTEREN

 

Meld je daarom bij Prouder aan.

 

 

www.prouder.nl©

 

 

 

Reacties

Nee, nou ja  een beetje................

De gedachte achter jeugdzorg, het beschermen van kwetsbare kinderen, ondersteunen wij volledig. Maar de uitvoering verdient meestal niet de schoonheidsprijs.

Jaren geleden is in Jeugdzorg een nieuwe werkwijze geintroduceerd, het zogenaamde Deltaplan, waarbij de caseload van de medewerkers verminderd werd en de gebruikte methodieken inzichtelijker en transparanter zoude worden. Medewerkers werken in teams met een teamleider en een gedragswetenschapper gekoppeld aan het team. De teams overleggen over te nemen beslissingen. Tot zover niets dan lof. Nu komen we echter bij het grote MAAR......

MAAR.... de jeugdvoogd / jeugdbeschermer bepaalt door haar persoonlijke invloed op de documenten wat in de dossiers komt, hoe het erin komt en wat niet. Dat maakt het hele systeem net zo sterk als de zwakste shcakel: in dit geval, degene die de gegevens invoert. Aangezien het hele systeem niet rust op enige vorm van waarheidsvinding mag alles opgenomen worden zoals de jeugdvoogd wenselijk acht. Ook mag uit de rapportages datgene weggelaten worden wat de jeugdvoogd niet relevant vindt.

 

Voorbeeld: een jeugdige onder verplichte OTS wordt door een vrouwelijke ouder (dus de moeder) meegenomen naar het buitenland gedurende enkele maanden. Jeugdzorg gedoogt de situatie en sluit het dossier. De jeugdvoogd gaf aan de actie van de ouder wel te begrijpen, de strafrechter echter niet en veroordeelde de ouder tot een forse straf. De jeugdige kwam na terugkeer uit buitenland weer onder OTS bij dezelfde jeugdvoogd........ Tot op heden is de veroordeling niet in het dossier opgenomen.

 

Ouders hebben geen enkele zeggenschap over de inhoud van de dossiers. Ook als er aantoonbare fouten in het dossier zijn opgenomen,  kunnen zij hooguit een verzoek doen tot een correctie. De jeugdvoogd hoeft echter niet te corrigeren.

 

Voorbeeld: een ouder die co-ouderschap had zag in zijn dossier terug dat hij een bezoekregeling van een paar uur had eenmaal in de maand. De correctie is niet uitgevoerd.

 

Wij zijn niet tegen jeugdzorg, wij zijn tegen de mensonterende uitvoering die gehanteerd wordt.

 

 

 

 

www.prouder.nl©

Reacties

Een goede vraag die in onze mailbox verscheen. Wie vult dat gat nou op? Niemand. Alweer niet? Nee, dit is weer zo'n befaamd gat. 

  • Echtscheiding is een civiele zaak, die hoort  thuis bij een civiele rechter.
  • Onttrekking van het ouderlijk gezag hoort bij het strafrecht. Behalve als het de omgang betreft na een scheiding. Dan valt het onder de civiele rechter en kan  strafrecht er niets mee.
  • Jeugdzorg is een hulpverlenende instantie (die nog wel gedeeltelijk onder justitie valt)
  • de kinderrechter kijkt naar het belang van het kind, tot de leeftijd van 18.

Geen van deze instanties kan buiten zijn eigen rechtsgebied opereren en heeft zijn eigen codes. Jeugdzorg doet niet aan waarheidsvinding want zij zijn hulpverlenend, De strafrechter oordeelt over feiten en doet louter aan waarheidsvinding, de civiele rechter regelt de zaken tussen burgers onderling.  En als je in dit stadium bent krijg je waarschijnlijk ook nog te maken met de kinderrechter die de zaken doet voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. En dus kan niemand hier iets aan veranderen als je je kinderen niet mee krijgt of jarenlang achtervolgd wordt door een onjuiste aangifte.....

 

 

 

www.prouder.nl©

Reacties

Omdat het kan en het loont!

Een valse beschuldiging doen is niet moeilijk. Al dan niet latente boosheid en wantrouwen vormen een voedingsbodem. Ook loont het om een aangifte te doen: de ex-partner kan ongestraft gedurende de onderzoeken als ouder buiten spel worden gezet. School, jeugdzorg (die gelijk wordt ingeschakeld) en alle andere instanties gaan nu heel hard voor het kind (waar nog niks mis mee is) zorgen. Nu is de fase aangebroken waarin iedereen aan gaat geven dat ouder (=moeder) en kind rust en stabiliteit nodig hebben, met andere woorden nu wordt de beschuldigde ouder  (=vader) met een ieders toestemming buiten spel gezet. Mocht blijken dat de aangifte onjuist was dan zullen altijd de woorden "vermeend misbruik" of "vermeende mishandeling" terugkeren. En er is geen instantie, school, hulpverlenende organisatie die erover peinst je te betrekken bij de opvoeding.

En het hoeft niet weens waar te zijn! Immers er is zoiets als een therapeutische waarheid. Dan hoeft er geen sprake te zijn van waarheid, maar wordt een onwaarheid als de werkelijkheid ervaren. Deze therapeutische waarheid is waar zorginstanties/hulpverlening gelegitimeerd mee mogen werken. En zelfs als blijkt dat het absoluut niet waar is en de rechter dit uitspreekt in een vonnis hoeft niet een hulpinstantie hiermee aan de slag te gaan.  Want ja, hulpverlening en therapeutische waarheid.....

Zie daar maar eens tegen op te boksen.

 

 

www.prouder.nl©

 

 

Reacties
Laatste tweets
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!

tweet
Categorieën
Google Analytics Alternative