Prouder. De site voor trotse ouders, die vals beschuldigd zijn
en voor opa's en oma's, broers, zussen en vrienden die er ook last van hebben dat dit in Nederland kan.
De OTS bij een vechtscheiding (de "omgangs-OTS")

Het aangekondigde onderzoek van de Ombudsman en de Kinderombudsman is afgerond en ligt hier ter inzage. In dit rapport staan diverse aanbevelingen genoemd. Omdat valse beschuldigingen vaak een onderdeel van een (aanstaande) vechtscheiding hebben wij dit rapport met enthousiasme afgewacht. Een aantal van de conclusies zijn zeer herkenbaar en sluiten naadloos aan bij de door ons al eerder aangedragen oplossingen.

"Bureau Jeugdzorg komt meestal pas in beeld in situaties die ernstig geëscaleerd zijn. De dynamiek bij hevige conflicten tussen de ouders stelt extra hoge eisen aan de professionaliteit van de Bureaus Jeugdzorg en de rechter. Verbeteringen in de bestaande praktijk hebben als kern een krachtige, gespecialiseerde benadering vanuit Bureau Jeugdzorg, leren van elkaars succesvolle werkwijzen, hanteren van kwaliteitskaders en toezicht daarop."

"Daarom is het noodzakelijk dat de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg zich gaan bezinnen op de effectiviteit van de ondertoezichtstelling en met de verantwoordelijke bewindspersoon mogelijkheden verkennen om al in een eerder stadium hulp te bieden."

Ditzijn slechts twee aanbevelingen die wij van harte ondersteunen. Wij verwijzen graag naar onze missie en visie voor nog aanbevelingen. En nu maar hopen dat er snel veranderingen worden ingezet, die ook uitgerust worden met de nodige uitvoeringsmogelijkheden om een verandering te bewerkstelligen. Papieren tijgers hebben we al genoeg.

 

U vindt de perspublicatie en het rapport hier:

http://www.nationaleombudsman-nieuws.nl/nieuws/2012/andere-aanpak-bureau-jeugdzorg-en-rechters-nodig

 

www.prouder.nl©

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste tweets
tweet
Categorieën
Google Analytics Alternative