Prouder. De site voor trotse ouders, die vals beschuldigd zijn
en voor opa's en oma's, broers, zussen en vrienden die er ook last van hebben dat dit in Nederland kan.
PAS / parental alienation (syndrome) / ouderverstoting

PAS is een probleem van kinderen en moet daar opgelost worden.

Ja en nee. PAS (parental alienation syndrome / ouderverstoting) is een uiting van het onvermogen van een kind om om te gaan metee loyalitietsconflict door middel van de onterechte afwijzing, belastering of beschuldiging van een van de ouders. Dit leidt tot pijnlijk en sociaal onwenselijk gedrag waarbij het kind een van de ouders afwijst op basis van oneigenlijke gronden. In feite is het geen kind-eigen probleem maar een probleem op ouderniveau met vergaande consequenties op kindsniveau.

 

Heeft het dan zin om het kind te behandelen?

Ja, het is zeker zinvol. Het kind moet weerbaarder gemaakt worden zodat het kind beter zijn eigen grenzen kan vaststellen en beter voor zichzelf kan opkomen. Maar … als de behandeling niet breder gedragen wordt dan het kind dan lost het voor het kind niet veel op en bestaat zelfs het risico dat het kind binnen het eigen systeem (gezin / familie) in een isolement terechtkomt. Dat is een zeer onaantrekkelijk vooruitzicht voor een kind dat mogelijk nog afhankelijk is van dit systeem en de verstotende ouder.

 

Wat dan?

Trek de behandeling breder. Zorg dat de ouder die het verstotingsgedrag initieert of in stand houdt ook behandeld wordt. Betrek zo snel als mogelijk de verstoten ouder erbij eventueel door verplichte forensische mediation. Maar leg het probleem zo snel mogelijk terug waar het hoort: bij de ouder.

 

Zie ook onze aanbevelingen op de site over hoe te handelen na een valse beschuldiging.

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste tweets
tweet
Categorieën
Google Analytics Alternative